ตรวจหวยยี่กี

จับยี่กี VIP 6 December 2021
จับยี่กี VIP - 39
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 38
3ตัวบน

085

2ตัวล่าง

98

จับยี่กี VIP - รอบที่ 37
3ตัวบน

105

2ตัวล่าง

48

จับยี่กี VIP - รอบที่ 36
3ตัวบน

066

2ตัวล่าง

89

จับยี่กี VIP - รอบที่ 35
3ตัวบน

863

2ตัวล่าง

19

จับยี่กี VIP - รอบที่ 34
3ตัวบน

140

2ตัวล่าง

21

จับยี่กี VIP - รอบที่ 33
3ตัวบน

612

2ตัวล่าง

19

จับยี่กี VIP - รอบที่ 32
3ตัวบน

918

2ตัวล่าง

90

จับยี่กี VIP - รอบที่ 31
3ตัวบน

228

2ตัวล่าง

63

จับยี่กี VIP - รอบที่ 30
3ตัวบน

957

2ตัวล่าง

74

จับยี่กี VIP - รอบที่ 29
3ตัวบน

054

2ตัวล่าง

84

จับยี่กี VIP - รอบที่ 28
3ตัวบน

906

2ตัวล่าง

07

จับยี่กี VIP - รอบที่ 27
3ตัวบน

191

2ตัวล่าง

80

จับยี่กี VIP - รอบที่ 26
3ตัวบน

647

2ตัวล่าง

00

จับยี่กี VIP - รอบที่ 25
3ตัวบน

420

2ตัวล่าง

40

จับยี่กี VIP - รอบที่ 24
3ตัวบน

747

2ตัวล่าง

25

จับยี่กี VIP - รอบที่ 23
3ตัวบน

187

2ตัวล่าง

38

จับยี่กี VIP - รอบที่ 22
3ตัวบน

042

2ตัวล่าง

45

จับยี่กี VIP - รอบที่ 21
3ตัวบน

100

2ตัวล่าง

48

จับยี่กี VIP - รอบที่ 20
3ตัวบน

570

2ตัวล่าง

45

จับยี่กี VIP - รอบที่ 19
3ตัวบน

921

2ตัวล่าง

97

จับยี่กี VIP - รอบที่ 18
3ตัวบน

954

2ตัวล่าง

28

จับยี่กี VIP - รอบที่ 17
3ตัวบน

129

2ตัวล่าง

23

จับยี่กี VIP - รอบที่ 16
3ตัวบน

892

2ตัวล่าง

05

จับยี่กี VIP - รอบที่ 15
3ตัวบน

072

2ตัวล่าง

42

จับยี่กี VIP - รอบที่ 14
3ตัวบน

879

2ตัวล่าง

37

จับยี่กี VIP - รอบที่ 13
3ตัวบน

949

2ตัวล่าง

12

จับยี่กี VIP - รอบที่ 12
3ตัวบน

352

2ตัวล่าง

93

จับยี่กี VIP - รอบที่ 11
3ตัวบน

480

2ตัวล่าง

13

จับยี่กี VIP - รอบที่ 10
3ตัวบน

600

2ตัวล่าง

66

จับยี่กี VIP - รอบที่ 9
3ตัวบน

337

2ตัวล่าง

66

จับยี่กี VIP - รอบที่ 8
3ตัวบน

788

2ตัวล่าง

61

จับยี่กี VIP - รอบที่ 7
3ตัวบน

687

2ตัวล่าง

72

จับยี่กี VIP - รอบที่ 6
3ตัวบน

846

2ตัวล่าง

74

จับยี่กี VIP - รอบที่ 5
3ตัวบน

411

2ตัวล่าง

00

จับยี่กี VIP - รอบที่ 4
3ตัวบน

841

2ตัวล่าง

91

จับยี่กี VIP - รอบที่ 3
3ตัวบน

117

2ตัวล่าง

97

จับยี่กี VIP - รอบที่ 2
3ตัวบน

394

2ตัวล่าง

44

จับยี่กี VIP - รอบที่ 1
3ตัวบน

682

2ตัวล่าง

81